In het oog van de Storm

Expositie in het oog van de storm

Expositie van 3 november t/m 10 januari

op twee locaties; in Ezinge (Wierdenland Museum) en in Sebaldeburen (de Aquarel)

Voor deze expositie hebben 23 kunstenaars werk gemaakt met de thema’s Westerkwartier en de Corona crisis, aan de hand van een Haiku. Deze Haiku’s zijn hiervoor speciaal geschreven. Studio Smik is een van de deelnemers, een spannend avontuur!

 

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om twee werken te maken met een boodschap.

Deze crisis heeft ons allen overvallen, ineens zag het leven en alle verwachtingen er heel anders uit. In maart dachten we nog dat dit wellicht aan het eind van het jaar wel overgewaaid zou zijn. Langzaamaan wordt duidelijk dat deze nieuwe werkelijkheid nog een tijdlang voortduurt.. De gevolgen zijn nu al zo ingrijpend, dat we hier nog jaren last van hebben.

Maar zijn er ook lessen uit te halen? Kunnen we dit ook positief bekijken?

Perspectief, kunstwerk van Studio Smik

Over “Perspectief”

De Haiku die de basis vormt voor dit werk is:

Bladstilleven

Het stormt om ons heen
Toch worden levens bladstil
Met afstand niet fijn

De stilte die de eerste lockdown opleverde, was een unieke ervaring. Voor iedereen. Binnen ons gezin zijn we sowieso al mensen die van rust houden. Maar deze stilte was bijzonder stil maar door de prachtige lente en de ruimte die we hier in het Westerkwartier hebben, vonden wij het vol te houden. Tegelijkertijd was deze periode voor sommige mensen bijzonder zwaar. Het deed ons zeer dat we onze gehandicapte broer, oom en zwager niet konden ontmoeten.

Dit werk gaat meer over de periode na de zomer, het werd duidelijk dat Corona niet een kortdurende fase is. Het kwam weer op ons af.. De maatschappij heeft het er moeilijk mee, wat zijn juiste keuzes? Er zijn zorgen. Veel ondernemers vrezen voor hun bestaan. Bij de buurlanden is het geen haar beter. Waar zijn we toch in beland? Wat is het Perspectief?

Je kan zeggen dat alles ineens “mistig” is geworden. We worden meer teruggeworpen op ons zelf, stil te staan bij wat we zelf kunnen doen. De grenzen zijn aangescherpt, de bewegingsruimte beperkt. Maar binnen die ruimte kan je wel bewegen!

Ik zie deze tijd als een periode van herbezinning.

Mensen, de mens heeft nu tijd om eens goed te kijken naar hoe we leven, hoe we omgaan met anderen, hoe we omgaan met de aarde. Er kunnen nieuwe keuzes gemaakt worden, met de toekomst voor ogen. Er zijn zorgen, zeker. Maar wat zouden we kunnen doen om te zorgen dat het er weer wat positiever uitziet? Wat is het perspectief?

Als de mist optrekt, zijn alle kleuren er weer. Hoe verdwijnt de mist?

Marijke

foto’s op dibond, zonder lijst, twee keer 30 x 40 cm. Uniek exemplaar. Verkoopprijs € 295,-

ineens

rijden we in de mist

slechts de contouren

van wat eens was

 

denken mensen

zwart-wit

terwijl

als de mist optrekt

alle kleuren daar weer zijn

 

de mist zal verdwijnen

en ineens

zullen we herwaarderen

wat we niet goed zagen

totdat de mist kwam

“Power”

Dit werk is een contradictio in terminis. De kracht van de natuur, over hoe we die beter moeten beschermen en hoger moeten waarderen. Maar dan zo’n mooie natuurfoto met verhaal afdrukken met een dikke laag plastic…

Dit werk is niet te koop, nog meer plastic! Maar je kan wel een papieren exemplaar bestellen.

De Haiku die de basis vormt voor dit werk is:

Kracht

Kiem van verbeelding
Zacht golvende breekbaarheid
Wat een potentie!

Euforische geluiden waren te horen tijdens de eerste lockdown, wat was dit toch goed voor de natuur! Zo weinig (vlieg)verkeer, de natuur kreeg een adempauze! En vervolgens…. wilde “iedereen” weer terug naar normaal en kreeg Schiphol miljarden. En nu (oktober 2020) heeft niemand het meer over de natuur. Het momentum waarvan ik dacht én hoopte dat er echt iets ging veranderen… verdween geruisloos.

Al jaren maak ik me zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Verbaas ik me over de arrogantie van de mens, die zichzelf boven de natuur plaatst. Natuurlijk, hier generaliseer ik.. er zijn gelukkig meer mensen die hart voor de natuur hebben en er naar handelen. Maar er zal radicaal iets moeten veranderen in hoe wij omgaan met alles dat leeft. Dan maar niet de mooiste optie, kies de beste optie. “Power! to everything living”

Misschien is het al te laat, dan is deze crisis nog maar een heel klein voorproefje van wat ons te wachten staat. Wat onze kinderen moeten gaan meemaken. Dit virus is een waarschuwing, de mens is slechts een onderdeel van de natuur. Zorg je goed voor de natuur, zorg je ook goed voor de mens.

Dit beeld is wel te koop als poster.

Power, kunstwerk van Studio Smik

© Studio Smik 2021
Ontwikkeld door Convident