Thecla Bodewes Shipyards

Begin 2019 werd ik benaderd door Dhr. H. Veraart om een tewaterlating te fotograferen. En dat niet alleen, ook mocht ik de dag ervoor; op, in en rond het schip foto’s maken zodat ik er een mooi fotoboek van kon maken. Wat ontzettend spannend en leuk om te doen! In oktober 2019 bezocht ik het schip opnieuw, het lag inmiddels in Harlingen om verder afgemaakt te worden. In januari 2020 was er wederom een hele happening. De ene dag werd de schoorsteen geplaatst en mocht ik wederom in, op en bij het schip fotograferen. En de dag erna werd het schip naar de overzijde begeleid. Als fotograaf vind ik dit extra spannend omdat je de speciale momenten mooi wilt vastleggen, maar wanneer die zich aandienen… dat is een kwestie van afwachten.

Toen ik het schip voor de eerste keer bezocht had het slechts een nummer, inmiddels heeft het de naam Anchorage gekregen. Het schip is dermate bijzonder dat een vakblad er een artikel aan wijdde mét een foto van mijn hand. Zie hier het artikel

© Studio Smik 2023
Ontwikkeld door Convident